สายตรงคณบดี

  1. ไม่ควร เสนอข้อความหยาบคาย ลามก หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
  2. ไม่ควร เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่นอันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงได้รับความเสียหาย
  3. ไม่ควร เสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ก่อกวนซึ่งอาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนเกิดการแตกแยกหรือวุ่นวายขึ้นในสังคม
  4. ไม่ควร ใช้นามของผู้อื่นในการเขียนข้อความอันจะนำไปสู่การเข้าใจผิดของบุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความนั้นๆ
"ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เพียงผู้เดียว โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง"
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่นามสกุล
กรุณาใส่รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์
กรุณาใส่ E-mail
กรุณาใส่สถานะผู้แจ้ง
กรุณาใส่หัวเรื่อง
กรุณาใส่รายละเอียด
gitT
กรุณาใส่ตัวอักษรตามที่ท่านเห็น
คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790