ข่าวประชาสัมพันธ์

nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมงานนิทรรศการศรียาวิชาการ "เปิดโลกการศึกษา Siya Open House" โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาร่วมกับกองบริการการศึกษา ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ 
เข้าร่วมโครงการ "Open House โรงเรียนวัฒนานคร 2562" จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด >>
nurse rambhai

รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด >>
nurse rambhai

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันนที่ 14 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด >>
nurse rambhai

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด >>

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภาพ ครบ 114 ปี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

Faculty of Nurse

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ปรัชญา : สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีจิตใจเอื้ออาทร สามารถให้การพยาบาลความหลากหลายทางวัฒนธรรมและฉลาดการจัดการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข