ข่าวประชาสัมพันธ์

nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 5/2563 (9 อัตรา)

รายละเอียด >>
nurse rambhai

22 ตุลาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เรื่อง มหกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ (Gross anatomy) เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย จากประสบการณ์จริง ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด >>
nurse rambhai

22 ตุลาคม 2563 (11.00น.) ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

รายละเอียด >>
nurse rambhai

นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ร่วมจิตอาสาพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ และเรือนพยาบาลเนื่องในวัน พยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 (13.00)

รายละเอียด >>
nurse rambhai

21 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี (ช่วงเวลา 08.00 น.) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดี, รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ ,อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์, อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ , ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย , ผศ.ดร.พิชา คนกาญจน์ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมวางพานดอกไม้สด น้อมรำลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

รายละเอียด >>
nurse rambhai

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

รายละเอียด >>

ข่าวรับสมัครงานภาครัฐ/เอกชน

nurse rambhai

โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ Co-payment รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง

รายละเอียด >>

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

ภาพกิจกรรม

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

รับสมัครนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 (รับจำนวนจำกัด)

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
E-mail : nurse@rbru.ac.th , โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ
ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี