ข่าวประชาสัมพันธ์

nurse rambhai

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด >>
nurse rambhai

19 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด >>
nurse rambhai

24 กุมภาพันธ์ 2563 (09.00 น) ร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมิน 5 ส ของมหาวิทยาลัย รอบที่1 ประจำปี2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร2

รายละเอียด >>
nurse rambhai

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด >>
nurse rambhai

17 กุมภาพันธ์ 2563 (09.00 น.) คณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 6 ระยอง

รายละเอียด >>
nurse rambhai

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด >>
nurse rambhai

11 กุมภาพันธ์63 (14.00 น.) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “สวนบ้านแก้วเกมส์” ครั้งที่ 46 ณ สนามกีฬาศักดิเดชน์ (RBRU Stadium)

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด >>

ข่าวรับสมัครงานภาครัฐ/เอกชน

ไม่มีข้อมูล

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

ภาพกิจกรรม

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 (รับจำนวนจำกัด)

โครงการสานสัมพันธ์น้องพยาบาลพี่คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี