ข่าวประชาสัมพันธ์

nurse rambhai

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๗ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียด >>
nurse rambhai

30 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุน แผ่นพับความรู้โควิด ,น้ำดื่ม, หน้ากากอนามัย , Faceshield , ถุงมือ, และเอกสารใบคัดกรอง ให้กับ เทศบาลเมืองท่าช้าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง เพื่อมอบให้กับ ผู้เข้ารับบริการตรวจโควิด

รายละเอียด >>
nurse rambhai

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 (15.00 น.) ณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะพยาบาลศาสตร์สนับสนุน face shieid ให้กับเทศบาลเมืองท่าช้าง

รายละเอียด >>
nurse rambhai

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 (08.00 น.) อาจารย์และพยาบาล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้บริการกับสำนักงานสาธารณสุข จันทบุรี และเทศบาลเมืองท่าช้าง

รายละเอียด >>
nurse rambhai

26 เมษายน 2564 อาคาร 2 บรรยากาศการเรียนแบบออนไลน์ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2

รายละเอียด >>
nurse rambhai

นายกสภาการพยาบาลขออัญเชิญสำเนาหนังสือลายพระหัตถ์ขอขอบใจและเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และอาสาสมัคร ในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ มายังผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ

รายละเอียด >>
nurse rambhai

EP 1 ฉีด & ไม่ฉีด วัคซีนโควิด 19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ขอแสดงความยินดีกับชมรมนักศึกษาพยาบาล ไดรับทุนสนับสนุนจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลจากบุหรี่และแอลกอฮอล์ จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ เข้ารับตำแหน่ง คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รายละเอียด >>

ข่าวรับสมัครงานภาครัฐ/เอกชน

nurse rambhai

การประกวดแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม

รายละเอียด >>
nurse rambhai

โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ Co-payment รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง

รายละเอียด >>

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

ภาพกิจกรรม

ตารางกิจกรรมนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2563 เดือน มีนาคม - เมษายน -พฤษภาคม 2564

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 (รับจำนวนจำกัด)

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
E-mail : nurse@rbru.ac.th , โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ
ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี