ข่าวประชาสัมพันธ์

nurse rambhai

ประชุมร่วมกับสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียด >>
nurse rambhai

รับสมัครนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด >>
nurse rambhai

10 กรกฎาคม 2562 งานประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ ักับ Guilin College of Life Seience & Health - care สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดงานแถลงข่าว “เปิดตัวหลักสูตรพร้อมรับสมัครนักศึกษา”

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ งานวิ่งการกุศล "วิ่ง กะ กะ เกษตร รำไพพรรณี 2019" ณ โรงยิมเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รายละเอียด >>

ข่าวรับสมัครงานภาครัฐ/เอกชน

ไม่มีข้อมูล

ภาพกิจกรรม

โครงการสานสัมพันธ์น้องพยาบาลพี่คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 9

Faculty of Nurse

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ปรัชญา : สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีจิตใจเอื้ออาทร สามารถให้การพยาบาลความหลากหลายทางวัฒนธรรมและฉลาดการจัดการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สายตรงคณบดีคณะพยาศาสตร์

ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี