ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับผ่านการพิจารณารับรองจาก สภาการพยาบาล

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมงานนิทรรศการศรียาวิชาการ "เปิดโลกการศึกษา Siya Open House" โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาร่วมกับกองบริการการศึกษา ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ 
เข้าร่วมโครงการ "Open House โรงเรียนวัฒนานคร 2562" จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด >>