ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้พลิกโฉมห้องปฏิบัติการพยาบาล ด้วยงบประมาณ 3.5 ล้านบาท พัฒนาสื่อการเรียนสอน เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้เข้าถึงการเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลมากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น

รายละเอียด >>
nurse rambhai

14 กันยายน 2563 (08.30 น.) อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ และอาจารย์ ณจิต วงศ์ชัย พร้อมด้วย พยาบาล และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

รายละเอียด >>
nurse rambhai

วันที่ 14 กันยายน 2563 อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากร โครงการเรื่อง การอบรม หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ รุ่นที่ 1

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ขอแสดงความยินดี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

31 สิงหาคม 2563 (13.00 น.) คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดี ได้ถวาย หน้ากากอนามัย จำนวน 150 ชิ้น แด่หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งตาอินเพื่อดูแลสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง

รายละเอียด >>
nurse rambhai

26 สิงหาคม2563 (09.00น) คณะพยาบาลศาสตรจัดประชุมคณะผู้บริหารและอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อแจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และหลักสูตร

รายละเอียด >>
nurse rambhai

22 สิงหาคม 2563 (12.00 น.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการดำเนิน โครงการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น

รายละเอียด >>
nurse rambhai

21 สิงหาคม 2563 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ "ปันน้ำใจเพื่อน้องสาธิต" และได้ขอเชิญ รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดี, รองคณบดี ให้เกียรติร่วม พิธีเปิดโครงการจิตอาสา

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ภารกิจสำคัญของคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วม ออกหน่วยปฐมพยาบาล ณ ศาลพ่อปู่โป่งลาน และสนามกีฬาศักดิเดชน์

รายละเอียด >>
nurse rambhai

จุดสตาร์ท เพื่อวิ่งถึงเส้นชัย นักศึกษาพยาบาลปี1 รุ่น631 #ประเพณีวิ่งโป่งลาน

รายละเอียด >>
nurse rambhai

รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

รายละเอียด >>
nurse rambhai

รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดี เข้าร่วมพิธีสักการะพ่อปู่โป่งลาน งานพิธีไหว้ครูและประเพณีวิ่งโป่งลาน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2563 ณ ศาลพ่อปู่โป่งลาน

รายละเอียด >>
ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
E-mail : nurse@rbru.ac.th , โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ
ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี