ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมคณะ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

รับสมัครนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 (รับจำนวนจำกัด)

โครงการสานสัมพันธ์น้องพยาบาลพี่คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี มอบของที่ระลึก เนื่องในวาระดิถึขึ้นปีใหม่ 2563 นายแพทย์ สมชาย ภูนวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 9

คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วย Google Classroom วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานกาแฟสัญจรจันทบุรี ครั้งที่ 6/2562 "ประสาน สัมพันธ์ รวมใจ พัฒนา เมืองจันท์"

10 กรกฎาคม 2562 งานประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ ักับ Guilin College of Life Science & Health - care สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 กรกฎาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประเภท รับตรงอิสระ ณ อาคาร 2

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
E-mail : nurse@rbru.ac.th , โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ
ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี