ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมคณะ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อมอบกระเช้าขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์เป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภักรำไพพรรณี ร่วมแนะแนวศึกษา ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

โครงการอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภาพ ครบ 114 ปี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7