ข่าวประชาสัมพันธ์

nurse rambhai

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา มอบกระเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่2563

รายละเอียด >>
nurse rambhai

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควต้า รอบ2 ปีการศึกษา2563

รายละเอียด >>
nurse rambhai

อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รายละเอียด >>
nurse rambhai

การเตรียมเอกสาร สำหรับผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ประเภทโควต้า รอบที่ 2 ประจำปี 2563 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 19 มกราคม 2563

รายละเอียด >>
nurse rambhai

รับสมัครนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด >>
nurse rambhai

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ พร้อมคณะ ข้ามอบกระเช้า นายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริ เวช จันทบุรี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คุณนราตรี อภิชัยเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี มอบกระเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ

รายละเอียด >>

ข่าวรับสมัครงานภาครัฐ/เอกชน

ไม่มีข้อมูล

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

ภาพกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

รับสมัครนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 (รับจำนวนจำกัด)

โครงการสานสัมพันธ์น้องพยาบาลพี่คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี