ข่าวประชาสัมพันธ์

nurse rambhai

19 มิถุนายน 2563 09.00 น. รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบหน้ากากเฟสชิลด์ (face shields)

รายละเอียด >>
nurse rambhai

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 2 อัตรา

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เข้ากรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปไปศึกษาต่อด้วยทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

14-15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 , ห้องพักอาจารย์ 212 ห้องพักอาจารย์ 216 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้ “การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” แบบออนไลน์

รายละเอียด >>
nurse rambhai

12-18 พฤษภาคม 2563 (สัปดาห์วันพยาบาลสากล)

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุน ให้บุคคลทั่วไปศึกษาต่อด้วยทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท

รายละเอียด >>
nurse rambhai

24 มีนาคม 2563 (13.00 น.) ณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนจากโรงพยาบาลสิริเวช จำนวน 10 ทุน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาทุนจากโรงพยาบาลสิริเวช

รายละเอียด >>
nurse rambhai

19 มีนาคม 2563 (9.30 น.) รองศาสตราจารย์ ดร วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบ นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศบาลเมืองท่าช้าง

รายละเอียด >>

ข่าวรับสมัครงานภาครัฐ/เอกชน

ไม่มีข้อมูล

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

ภาพกิจกรรม

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

รับสมัครนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 (รับจำนวนจำกัด)

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
E-mail : nurse@rbru.ac.th , โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ
ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี